منِ مُبـــهم

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خانوم مُبهم هستم.💙

کُپی باذکر منبع مانعی ندارد...


طبقه بندی موضوعی

برام دعا کنید..

وانرژی مثبت + روانه کنید .که کلی برام با ارزشه.


کلیک