منِ مُبـــهم

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خانوم مُبهم هستم.💙

دوست دارم تنها باشم...

طبقه بندی موضوعی

جناب سایکوزی

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲ ب.ظ

خودم را به در ماشین چسبانده بودم از مچالکی زیاد استخوانم درد گرفته بود،سردم نبود فقط در کنار پسری نشسته بودم که فرهنگ نشستن در ماشین را نمیدانست.

باورتان نمیشود نگاهی به من کرد ومن هم نگاهی به او کردم آن وقت صورتش را به سمت افق کرد ولبخند ژکوندی زد.

چند ثانیه بعد بیشتر ولو  شد...:/
  • ۹۵/۱۰/۱۱
  • منِ مُبهم