منِ مُبـــهمخانوم مُبهم هستم.💙


طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

خواب دیدی خیره...

پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ق.ظ

یک دل دارد وهزار سودا!!!

دل اش هزاران راه می رود ...

در زندگیش هزاران نفر آمده اند ورفتند.

آخرش هم میخواهد کسی را داشته باشد که آفتاب ومهتاب ندیده باشد...

چیزی را درو میکنید که کاشته اید ..

تو دقیقا خود آن  دیــو سیاهی...


  • ۹۵/۱۰/۰۲
  • منِ مُبهم

آی حرصم میگیره